BONASTRE SYSTEM SL

BONASTRE SYSTEM SL
Empresa: BONASTRE SYSTEM SL
Adreça/Dirección: COMERÇ, 6 POL.IND COMTE DE SERT
Localitat/Localidad: CASTELLBISBAL
Codi postal/Código postal: 08755
Província/Provincia:
Telèfon/Teléfono: 93-772 44 00
Fax: 93-772 32 22
Activitat/Actividad: Maquinària neteja/maquinaria limpieza