BONASTRE SYSTEM SL

BONASTRE SYSTEM SL
Empresa:
BONASTRE SYSTEM SL
Adreça/Dirección:
COMERÇ, 6 POL.IND COMTE DE SERT
Localitat/Localidad:
CASTELLBISBAL
Codi postal/Código postal:
08755
Província/Provincia:
Telèfon/Teléfono:
93-772 44 00
Fax:
93-772 32 22
Activitat/Actividad:
Maquinària neteja/maquinaria limpieza