BONASTRE SYSTEM SL2022-09-29T17:35:06+02:00
BONASTRE SYSTEM SL
Adreça/Dirección
COMERÇ, 6 POL.IND COMTE DE SERT
Localitat/Localidad
CASTELLBISBAL
Codi postal/Código postal
08755
Província/Provincia
Telèfon/Teléfono
93-772 44 00
Fax
93-772 32 22
Activitat/Actividad
Maquinària neteja/maquinaria limpieza