PAPEL AUTOMATIC SA

PAPEL AUTOMATIC SA
Empresa:
PAPEL AUTOMATIC SA
Adreça/Dirección:
PROGRES 45
Localitat/Localidad:
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Codi postal/Código postal:
08940
Província/Provincia:
Telèfon/Teléfono:
93-475 14 70
Fax:
902 500 515
Activitat/Actividad:
Cel.lulosa/Celulosa, Dispensadors/Dispensadores, Productes químics/productos químicos, Útils de neteja/Útiles de limpieza, Productes Higiene/Productos Higiene