PAPEL AUTOMATIC SA2023-03-20T18:39:32+01:00
PAPEL AUTOMATIC SA
Adreça/Dirección
PROGRES 45
Localitat/Localidad
CORNELLÀ DE LLOBREGAT
Codi postal/Código postal
08940
Província/Provincia
Telèfon/Teléfono
93-475 14 70
Fax
902 500 515
Activitat/Actividad
Cel.lulosa/Celulosa, Dispensadors/Dispensadores, Productes químics/productos químicos, Útils de neteja/Útiles de limpieza, Productes Higiene/Productos Higiene