phs Serkonten SAU

phs Serkonten SAU
Empresa:
phs Serkonten SAU
Adreça/Dirección:
POL. iNDUSTRIAL CAN SALVATELLA AVDA. TORRE MATEU, 39-45
Localitat/Localidad:
BARBERA DEL VALLES
Codi postal/Código postal:
08210
Província/Provincia:
Telèfon/Teléfono:
93 7181912
Fax:
937181954
Activitat/Actividad:
Contenidors/Contenedores, Dispensadors/Dispensadores, Útils de neteja/Útiles de limpieza, Productes Higiene/Productos Higiene