Socis col.laboradors/Socios colaboradores

LIDERA HIGIENE S.L
Província/Provincia:
Activitat/Actividad: Automatismes/Automatismos, Cel.lulosa/Celulosa, Carros, Contenidors/Contenedores, Dispensadors/Dispensadores, Maquinària neteja/maquinaria limpieza, Protecció/Protección, Seguretat/Seguridad, Uniformes, Útils de neteja/Útiles de limpieza
NECEN OZONO SL
Província/Provincia:
Activitat/Actividad: Neteja sistema Ozó / Limpieza sistema Ozono
NILFISK SA UNIPERSONAL
Província/Provincia:
Activitat/Actividad: Maquinària neteja/maquinaria limpieza
PAPEL AUTOMATIC SA
Província/Provincia:
Activitat/Actividad: Cel.lulosa/Celulosa
PEIXE SOFTWARE SL
Província/Provincia:
Activitat/Actividad: Software i tecnologia/Software y tecnología
phs Serkonten SAU
Província/Provincia:
Activitat/Actividad: Contenidors/Contenedores
S.A PRODER
Empresa: S.A PRODER
Província/Provincia:
Activitat/Actividad: Automatismes/Automatismos, Cel.lulosa/Celulosa, Carros, Contenidors/Contenedores, Dispensadors/Dispensadores, Maquinària neteja/maquinaria limpieza, Útils de neteja/Útiles de limpieza
SUMINISTROS CIENTIFICOS TECNICOS S.A.U
Província/Provincia:
Activitat/Actividad: Fabricant de productes químics per la neteja d'instal·lacions i superfícies/ Fabricante de productos quimicos para la limpieza de instalaciones y superfícies
TEBEX SA
Empresa: TEBEX SA
Província/Provincia:
WEB LIMPIEZA SL
Província/Provincia:
Activitat/Actividad: Portal professional per empreses de neteja /Portal profesional para empresas de limpieza