Publicació del Conveni de Neteja d’edificis i locals de Catalunya 2022-2025

Avui  23 de maig de 2023, s’ha publicat al DOGC el Conveni Col·lectiu de treball del sector de la neteja d’edificis i locals de Catalunya, amb vigència fins al 31 de desembre de 2025. 

D’entre els canvis més rellevants podem destacar:

  • Increments salarials: per desembre de 2022 un 1,5% amb efectes retroactius a 1 de desembre de 2022, per l’any 2023 un 3%, per l’any 2024 un 2,5%., per l’any 2025 un 3,25%.
  • A partir de l’1 de gener de 2025, es redueix la jornada anual en 8 hores, passant a un total de 1792 hores.
  • S’estableix una llicència retribuïda de 3 dies per acompanyament de cònjuge, pares o fills majors de 16 anys, per tractaments de quimioteràpia i radioteràpia en centre sanitari.
  • Es modifica la previsió relativa a la pòlissa d’assegurances d’accidents.
  • Entrada en vigor l’endemà de la seva publicació al DOGC. Revisió salarial amb efectes retroactius des de l’1 de desembre del 2022.

 

2023-05-23T17:12:00+02:00maig 23rd, 2023|