Entitats col·laboradores2023-11-09T16:41:44+01:00

Entitats col·laboradores

ASCEN té subscrits acords de col·laboració, ofertes, promocions, i preus especials amb les diferents entitas que a continuació relacionem.

Des de 2019 ASCEN té subscrit un acord de col·laboració amb SegurCaixa Adeslas, la companyia núm. 1 en salut, per contractar la pòlissa ADESLAS COMPLETA, amb condicions especials  per empreses associades ASCEN.

                     

Ofereix solucions tecnològiques en seguretat i salut, mitjançant la innovació tecnològica i disposen d’un equip tècnic propi amb cobertura nacional.

ASCEN té signat des del 2014 un acord de col·laboració amb
AÜRT CONSULTORIA i FORMACIÓ,una empresa amb més de 20 anys
d’experiència en l’assessorament integral a clientes, així com
en la formació dels professionals del sector de neteja i manteniment
industrial impartint, entre d’altres, els cursos de:

– CP (certificat de professionalitat neteja de superfícies i mobiliari)

– CPL (carnet professional de neteja)

– Gestor de serveis

– Supervisor de grups

– Tractament de terres

– Neteja hospitalària

– Prevenció Riscos laborals

– …

Formació continua adaptada a les necessitats de les empreses

(cursos subvencionats, privats i crèdit bonificable)

o Formació presencial, e-learning, a distància, videoconferència

o Gestió de plans de formació

o Gestió del crèdit bonificable

ASCEN i BG GroupVodafone Business s’uneixen per tal de fer arribar a les empreses de neteja solucions integrals de seguretat, digitalització i comunicació, que permeten una adaptació a les noves necessitats en un entorn segur i dinàmic.

Preus especials per empreses associades.

Sol·liciteu informació.

BANC DE SABADELL, mitjançant l’acord de col·laboració signat amb ASCEN des del 2018, us ofereix nous avantatges exclusius per les empreses associades en la contractació de productes financers.

Sol·liciteu informació.

Preus especials per associats  en la pòlissa d’accidents de treball i exclusivitat en responsabilitat civil.

Ofertes exclusives pes associats tractament integral, accidents treball,control sinistralitat y absentisme, servei telefònic 24 hores

ASCEN participa en el projecte de l’Ajuntament de Barcelona, per contribuïr a millorar activament la qualitat de la neteja a la ciutat.

Adheriu-vos al pla  i obtindreu una reducció  del 10% del preu públic del servei de recollida de residus i una bonificació del 50% sobre les tarifes del servei de recollida en els punts verds de zona. podeu consultar el PLA D’ACCIO ASCEN 2020-2022 (prorrogat 2023)

(PODEN PARTICIPAR TOTES LES EMPRESES ASSOCIADES,  PERÒ NOMÉS ES PODRÀN BONIFICAR LES EMPRESES AMB LA SEU SOCIAL A BARCELONA CAPITAL)

FORMULARI D’ADHESIÓ

COL·LABORACIÓ AMB EMPRESES D’INSERCIÓ

Organització no governamental i sense ànim de lucre que treballa per satisfer les demandes de treball amb personal amb sordesa (personal amb formació i assessorament)

Col·laborem amb el programa“Empreses amb cor” per a la inserció de treballadors amb risc d’exclusió en el món laboral.

 

Programa INCORPORA, projecte d’àmbit estatal amb diferents entitats sense ànim de lucre, treballen en xarxa per a la incorporació al món laboral de persones amb risc d’exclusió.

Col·laborem amb l’Ajuntament de l’Hospitalet per desenvolupar conjuntament actuacions per la inserció laboral.

ACORDS QUE OFEREIX PIMEC

A LES EMPRESES ASSOCIADES A ASCEN